سرویس معماری هنرآنلاین:  ویلا "گل‌خانه" توسط استودیو معماری "دفتر شب"، در حومه‌ی شهر کرج تحت تأثیر معماری ایرانی، با استفاده از آجر ساخته‌شده است.

معماری ویلا گل خانه به‌صورت یک حجم خطی و طولانی شبیه به یک دیوار ضخیم طراحی‌شده است. حجم ارائه‌شده برای این ویلا، باعث ایجاد پویایی در معماری ویلا و جلوه‌ای خاص در ورودی آن شده است.

طراحی نما و شکل ظاهری ویلا گل خانه متشکل از یک پوسته مدرن آجری درهم‌آمیخته است؛ عنصری سنتی که در معماری ایرانی جایگاه خاصی دارد. سبک چیدمان آجرها در نما، به روش کاله-راسته انجام‌شده است، یک آجر کامل و یک آجر نیمه. همچنین در چینش آجرها، از سه نوع تکنیک متفاوت استفاده شده که باعث پویایی در نمای ساختمان و پنجره‌ها و بالکن‌ها شده است.

در طبقه همکف ویلا گل خانه یک پنجره بلند و خطی در نظر گرفته‌شده که نمای کلی ساختمان را برای تمرکز و تأکید بر منظره استخر تشکیل می‌دهد. همچنین بر روی آن، در طبقه اول، یک تراس مسقف طولانی در نظر گرفته‌شده که دیدی مستقیم به منظره باغ و استخر دارد.

طراحی چشم‌انداز و سایت ویلا گل خانه بخش جدایی‌ناپذیر از طراحی آن بوده و تحت تأثیر معماری ویلا قرارگرفته است. خطوط مسیرها و عناصر بتنی و امتدادیافته از خطوط ساختمان است و برای ایجاد احساس طبیعی، گیاهان از نوع جنگلی و علفی انتخاب‌شده‌اند.