"خانه باغ روستایی" طراحی "دفتر معماری بام" بر مبنای زیبایی شناسی زیستگاه‌های روستای ایرانی است. خانه‌ای به دور از هیاهو و هرج‌ومرج شهری که دریکی از روستاهای محروم بیابانی نزدیک اصفهان واقع شده است.

در این ایده‌پردازی همه‌چیز ساده و بی‌آلایش است و چیزی برای تظاهر وجود ندارد. خانه ای برای مشاهده و آرامش، دیدن حرکت سریع پرندگان روی دیوار و شنیدن سکوت سنگ بیابان است. در این خانه باغ روستایی، حیاط شاهدی خاموش برای بسیاری از خاطرات غیرمنتظره است و محیط زیست به‌صورت کامل در تعامل با بنا و بخشی از آن و برای آن است.

این خانه باغ روستایی نتیجه جمع‌آوری برخی از فضاهای کاربردی در اطراف یک فضای باز است. اخیراً بسیاری از معماران و مردم حیاط را نادیده می‌گیرند، درحالی‌که یک راه حل اساسی برای زندگی ایرانی است. در معماری خانه باغ روستایی سعی شده از محتوای تاریخی و ذهنی‌گرایی به شکل معاصر یعنی یک مکعب ساده استفاده شود.

آنچه از نمای بیرون برای این خانه مهم و جالب است، سادگی بنا است. ساختمان خانه باغ با استفاده از مواد و کارگران محلی، با بودجه ای محدود و بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید ساختمانی در کنار تکنیک‌های قدیمی ساخته شده و تمرکز معماران  در ساخت این خانه، استفاده از مواد محلی مانند ماسه، سنگ و نی بوده است.