سرویس معماری هنرآنلاین: پاویون "درنگ"در نزدیکی یکی از مهم‌ترین باغ‌های تاریخی شیراز یعنی "باغ عفیف آباد" اجرا شده است.

نام این پروژه "PAUSE" به معنای "درنگ" است و تلاش می‌کند تا احساسات کودکانه و ماجراجویی را احیا کند. مخاطب با گذر از ورودی دیوار آجری، به فضایی بسته و تاریک دسترسی پیدا می‌کند ودر این میان لمس بافت آجری، مشاهده آسمان از میان حفره و صدای ورق‌های فلزی در پاویون احساس جالبی را برای او فراهم می‌آورد که نتیجه تحریک و تاکید بر حواس شنوایی و لامسه افراد است.

مخاطب در این فضا با منبع نور خیره کننده از بالای حفره مواجه می‌شود و آینه‌های نصب شده روی آجرها و بازتاب نور به تدریج خود را زیر آسمانی می‌یابد که توسط آینه‌های متعددی محاصره شده‌اند و مرز بین انسان و محیط را تعریف می‌کنند.

این پروژه پاسخ مستقیمی به نیازهای حواس است و در قالب یک مکعب اجرا شده که دارای آجرهای معلق است و جو متمایزی را ایجاد کرده است. معمار پروژه  بیان کرده که هدف ما به چالش کشیدن مسابقه  نصب معماری در نزدیکی یکی از مهمترین باغ های تاریخی شیراز یعنی "عفیف آباد" بوده است. نام این پروژه "PAUSE" به معنای "درنگ" است و تلاش می کند تا احساسات کودکانه و ماجراجویی را که ما تاکنون نادیده گرفیتم، احیا کند.

در ابتدای ورود به غرفه متوجه نور کمی خواهیم شد که در ادامه با منبع نور خیره کننده از بالای حفره مواجه می شویم و آینه های نصب شده روی آجرها و بازتاب نور به تدریج ما را در مورد وقوعی که اتفاق می افتد مطلع می سازد. سپس خودمان را زیر آسمانی می یابیم که توسط آینه های متعددی محاصره شده اند و مرز بین ما و محیط را تعریف می کنند.  روند طراحی حجم پروژه بدین صورت بوده که در ابتدا یک دایره در مکعبی اکسترود شده و در ادامه یک سیلندر و سپس به شکل مخروطی اجرا شده که توجه بسیاری را به خود جلب می کند.

نصب غرفه با آجرهای معلق در شیراز